Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 18fed Ionawr, 2021 10.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwaith

4. Cyllideb Refeniw Ddrafft 2021/22


Cyfarfod:  Dydd Llun, 1af Mawrth, 2021 10.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwaith

10. Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Chyllideb 2021/22


Cyfarfod:  Dydd Llun, 13eg Rhagfyr, 2021 10.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwaith

8. Strategeath Ddigidol Ysgolion Ynys Môn a Chwmni Cynnal Cyf.


Cyfarfod:  Dydd Llun, 13eg Rhagfyr, 2021 10.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwaith

6. Strategaeth Ddigidol ar gyfer Ysgolion Ynys Môn