Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 4ydd Chwefror, 2020 2.00 o'r gloch - Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

3. Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 5ed Awst, 2020 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

11. Cynigion Datblygu a Gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 8fed Medi, 2020 10.30 o'r gloch - Cyngor Sir Ynys Môn

6. Ymestyn y terfyn amser o dan Adran 85 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972