Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 4ydd Chwefror, 2020 2.00 o'r gloch - Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

3. Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru