Hyfforddiant

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Hyfforddiant.

 Hyfforddiant wedi'i gofrestru

  • 05/03/2020 - Ymagwedd Genedlaethol tuag at Eiriolaeth
  • 07/11/2019 - Rheoli'r Trysorlys
  • 24/10/2019 - Hyfforddiant Materion Cynllunio