Hyfforddiant

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Hyfforddiant.

 Hyfforddiant wedi'i gofrestru

  • 29/09/2021 - Hyfforddiant Adfywio Llywodraeth Cymru / Welsh Gov. Regeneration Training
  • 08/09/2021 - Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb / Equality Impact Assessment Training