Hyfforddiant

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Hyfforddiant.

 Hyfforddiant wedi'i gofrestru

  • 05/03/2020 - Ymagwedd Genedlaethol tuag at Eiriolaeth
  • 09/12/2019 - Ymwybyddiaeth Seibr
  • 09/12/2019 - Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol
  • 14/11/2019 - Hyfforddiant Diogelu
  • 07/11/2019 - Rheoli'r Trysorlys offered by Tîm Hyfforddiant / Cwmni Link; Eglurdeb ac Arweiniad ar materion a chyfrifoldeb yn ymwneud a rheoli trysorlys y Cyngor Sir
  • 24/10/2019 - Hyfforddiant Materion Cynllunio offered by Nia Jones / Adran Cynllunio; Arweiniad, eglurhad a thrafodaeth ar materion cynllunio a defnydd TG perthnasol