Hyfforddiant

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Hyfforddiant.

 Hyfforddiant wedi'i gofrestru

  • 05/03/2020 - Ymagwedd Genedlaethol tuag at Eiriolaeth
  • 25/11/2019 - Hyfforddiant Materion Cynllunio
  • 19/11/2019 - ACADEMI ARWEINYDDIAETH CYMRU offered by WLGA/ILM; ACADEMI ARWEINYDDIAETH CYMRU
  • 14/11/2019 - Sgiliau Craffu Cyllidol/Financial Scrutiny Skills offered by Canolfan Graffu Cyhoeddus/ Centre for Public Scrutiny; Scriwtini cyllid effeithiol/ Effective financial scrutiny.
  • 07/11/2019 - Hyfforddiant Rheoli'r Trysorlys / Treasury Management Training offered by Richard Bason; Hyfforddiant Rheoli'r Trysorlys / Treasury Management Training
  • 23/10/2019 - ACADEMI ARWEINYDDIAETH CYMRU offered by WLGA/ILM; ACADEMI ARWEINYDDIAETH CYMRU
  • 16/10/2019 - Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol
  • 01/10/2019 - ACADEMI ARWEINYDDIAETH CYMRU offered by WLGA/ ILM; RHAGLEN ACADEMI ARWEINYDDIAETH CYMRU Welsh Leadership Academy Programme