Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 21ain Chwefror, 2013 10.30 o'r gloch, Panel Adolygu Tal a Graddfeydd

Lleoliad:   Committee Room 1, Council Offices, Llangefni

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Cynghorydd Jim Evans Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Raymond Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Peter S Rogers Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid