Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 2ail Hydref, 2013 1.00 o'r gloch, Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Lleoliad:   Council Chamber, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Ann Holmes 01248 752518
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor William Thomas Hughes Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Ann Griffith Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Victor Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Raymond Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jeffrey M.Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Lewis Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Gwyndaf E Jones Swyddog Yn bresennol
Dewi F Jones Swyddog Yn bresennol
Evan D Jones Swyddog Yn bresennol
Robyn Jones Swyddog Yn bresennol
Ann Holmes Swyddog Yn bresennol
Cynghorydd J Arwel Roberts Guest A ddisgwylid