Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 17eg Mawrth, 2020 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Committee Room 1, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn