Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 25ain Tachwedd, 2019 10.00 o'r gloch, Pwyllgor Gwaith

Lleoliad:   Council Chamber, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Councillor Richard A Dew Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Llinos Medi Huws Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor R Meirion Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robert G Parry OBE FRAgS Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Mummery Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol