Eich Cynghorwyr by Adran Etholiadol

Mae 30 aelod etholedig (cynghorwyr) ar Gyngor Sir Ynys Môn yn cynrychioli yr amrywiol ardaloedd. Mae cynghorwyr yn gyfrifol am wneud penderfyniadau am wasanaethau lleol ar ran y gymuned er enghraifft casglu sbwriel a gwasanaethau hamdden, a chytuno cyllidebau a thaliadau treth cyngor.

 Aethwy

 Bro Aberffraw

 Bro Rhosyr

 Caergybi

 Canolbarth Môn

 Llifon

 Lligwy

 Seiriol

 Talybolion

 Twrcelyn

 Ynys Gybi