Gwasanaethau'r Cyngor:

Eich Cynghorwyr

Mae 30 aelod etholedig (cynghorwyr) ar Gyngor Sir Ynys Môn yn cynrychioli yr amrywiol ardaloedd. Mae cynghorwyr yn gyfrifol am wneud penderfyniadau am wasanaethau lleol ar ran y gymuned er enghraifft casglu sbwriel a gwasanaethau hamdden, a chytuno cyllidebau a thaliadau treth cyngor.

 

Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?