Eich Aelodau o Senedd Ewrop

Mae'r Aelodau o Senedd Ewrop (ASEau), sydd wedi'u hethol yn 2009 gan gynrychiolaeth gyfrannol, yn cynrychioli Cymru gyfan. Cysylltwch ag unrhyw un ohonynt am help a chyngor ar faterion Ewropeaidd.

Cysylltwch â Senedd Ewrop:

2 Queen Anne’s Gate
London SW1H 9AA
Ffôn: 020 7227 4300
Ffacs: 020 7227 4302
Ebost: eplondon@europarl.europa.eu

Safle We Senedd Ewrop