Corff Allanol

Llywodraethwr - Ysgol Gynradd Morswyn, Caergybi