Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymdeithas Llaneilian

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Mrs Carli Evans-Thau

Cyfeiriad: 
Cae Canol
45 Tyn Rhos
Ynys Môn
Amlwch
LL69 9BZ

Ffôn:  07919151211

E-bost:  bimff@btinternet.com