Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymdeithas Mechell

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Mrs Helen Mai Hughes

Cyfeiriad: 
20 Wesley Street
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9EY

Ffôn:  07810 803249

E-bost:  ccmechell@hotmail.com