Crynodeb presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Cynghorydd Lewis Davies500
Cynghorydd Richard A Dew19190
Cynghorydd John Griffith22210
Cynghorydd Richard Griffiths15100
Cynghorydd Glyn Haynes23220
Cynghorydd Kenneth P Hughes22220
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE22210
Cynghorydd Vaughan Hughes22200
Cynghorydd Llinos Medi Huws21200
Cynghorydd Aled Morris Jones16140
Cynghorydd Carwyn Jones14140
Cynghorydd R Meirion Jones21200
Cynghorydd Eric Wyn Jones1490
Cynghorydd Gwilym O Jones11110
Cynghorydd Robert Ll Jones11110
Cynghorydd Richard Owain Jones19120
Cynghorydd Alun Wyn Mummery17170
Cynghorydd Bryan Owen10100
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS20200
Cynghorydd Dylan Rees14130
Cynghorydd Alun Roberts17170
Cynghorydd Dafydd Roberts18180
Cynghorydd J Arwel Roberts1280
Cynghorydd Margaret Murley Roberts13120
Cynghorydd Nicola Roberts24160
Cynghorydd Peter S Rogers640
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas15150
Cynghorydd Ieuan Williams20180
Cynghorydd Robin Wyn Williams22190