Crynodeb presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Cynghorydd Richard A Dew15130
Cynghorydd Jeff M Evans860
Cynghorydd John Griffith25230
Cynghorydd Richard Griffiths17110
Cynghorydd Glyn Haynes24200
Cynghorydd Kenneth P Hughes24230
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE24230
Cynghorydd Vaughan Hughes25180
Cynghorydd Llinos Medi Huws17150
Cynghorydd Aled Morris Jones16140
Cynghorydd Carwyn Jones990
Cynghorydd R Meirion Jones17130
Cynghorydd Eric Wyn Jones15130
Cynghorydd Gwilym O Jones14110
Cynghorydd Robert Ll Jones970
Cynghorydd Richard Owain Jones1980
Cynghorydd Alun Wyn Mummery12110
Cynghorydd Bryan Owen1070
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS16160
Cynghorydd Gary Pritchard660
Cynghorydd Dylan Rees16150
Cynghorydd Alun Roberts19180
Cynghorydd Dafydd Roberts19170
Cynghorydd J Arwel Roberts1180
Cynghorydd Margaret Murley Roberts17150
Cynghorydd Nicola Roberts24110
Cynghorydd Peter S Rogers990
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas10100
Cynghorydd Ieuan Williams25190
Cynghorydd Robin Wyn Williams19160