Crynodeb presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Cynghorydd Lewis Davies1190
Cynghorydd Richard A Dew20190
Cynghorydd John Griffith19160
Cynghorydd Richard Griffiths16130
Cynghorydd Glyn Haynes23210
Cynghorydd Kenneth P Hughes22210
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE23160
Cynghorydd Vaughan Hughes23210
Cynghorydd Llinos Medi Huws23230
Cynghorydd Aled Morris Jones17130
Cynghorydd Carwyn Jones14110
Cynghorydd R Meirion Jones23180
Cynghorydd Eric Wyn Jones13120
Cynghorydd Gwilym O Jones16160
Cynghorydd Robert Ll Jones15120
Cynghorydd Richard Owain Jones17100
Cynghorydd Alun Wyn Mummery19170
Cynghorydd Bryan Owen17120
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS21210
Cynghorydd Shaun James Redmond730
Cynghorydd Dylan Rees15120
Cynghorydd Alun Roberts18150
Cynghorydd Dafydd Roberts18150
Cynghorydd J Arwel Roberts1390
Councillor John Arwel Robertsn/an/an/a
Cynghorydd Margaret Murley Roberts15140
Cynghorydd Nicola Roberts22150
Cynghorydd Peter S Rogers1060
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas16140
Cynghorydd Ieuan Williams20180
Cynghorydd Robin Wyn Williams20190