Crynodeb presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Cynghorydd Lewis Davies800
Cynghorydd Richard A Dew11110
Cynghorydd John Griffith17170
Cynghorydd Richard Griffiths12110
Cynghorydd Glyn Haynes12100
Cynghorydd Kenneth P Hughes12120
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE1290
Cynghorydd Vaughan Hughes13130
Cynghorydd Llinos Medi Huws11100
Cynghorydd Aled Morris Jones1090
Cynghorydd Carwyn Jones990
Cynghorydd R Meirion Jones11110
Cynghorydd Eric Wyn Jones1090
Cynghorydd Gwilym O Jones880
Cynghorydd Robert Ll Jones990
Cynghorydd Richard Owain Jones13110
Cynghorydd Alun Wyn Mummery990
Cynghorydd Bryan Owen12100
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS12120
Cynghorydd Dylan Rees12120
Cynghorydd Alun Roberts12120
Cynghorydd Dafydd Roberts11110
Cynghorydd J Arwel Roberts970
Cynghorydd Margaret Murley Roberts880
Cynghorydd Nicola Roberts15100
Cynghorydd Peter S Rogers750
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas980
Cynghorydd Ieuan Williams11110
Cynghorydd Robin Wyn Williams13130