Crynodeb presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Cynghorydd Lewis Davies860
Cynghorydd Richard A Dew18170
Cynghorydd John Griffith17160
Cynghorydd Richard Griffiths13120
Cynghorydd Glyn Haynes21150
Cynghorydd Kenneth P Hughes21210
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE21110
Cynghorydd Vaughan Hughes22210
Cynghorydd Llinos Medi Huws20200
Cynghorydd Aled Morris Jones14100
Cynghorydd Carwyn Jones13100
Cynghorydd R Meirion Jones20160
Cynghorydd Eric Wyn Jones11100
Cynghorydd Gwilym O Jones15150
Cynghorydd Robert Ll Jones15120
Cynghorydd Richard Owain Jones1480
Cynghorydd Alun Wyn Mummery17150
Cynghorydd Bryan Owen13110
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS19180
Cynghorydd Shaun James Redmond430
Cynghorydd Dylan Rees12110
Cynghorydd Alun Roberts17150
Cynghorydd Dafydd Roberts18170
Cynghorydd J Arwel Roberts980
Councillor John Arwel Robertsn/an/an/a
Cynghorydd Margaret Murley Roberts13130
Cynghorydd Nicola Roberts22140
Cynghorydd Peter S Rogers630
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas15130
Cynghorydd Ieuan Williams18170
Cynghorydd Robin Wyn Williams19190