Crynodeb presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Cynghorydd Lewis Davies550
Cynghorydd Richard A Dew990
Cynghorydd John Griffith13130
Cynghorydd Richard Griffiths760
Cynghorydd Glyn Haynes1290
Cynghorydd Kenneth P Hughes12120
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE1280
Cynghorydd Vaughan Hughes13100
Cynghorydd Llinos Medi Huws990
Cynghorydd Aled Morris Jones640
Cynghorydd Carwyn Jones860
Cynghorydd R Meirion Jones960
Cynghorydd Eric Wyn Jones870
Cynghorydd Gwilym O Jones660
Cynghorydd Robert Ll Jones770
Cynghorydd Richard Owain Jones1170
Cynghorydd Alun Wyn Mummery870
Cynghorydd Bryan Owen1190
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS980
Cynghorydd Shaun James Redmondn/an/an/a
Cynghorydd Dylan Rees760
Cynghorydd Alun Roberts10100
Cynghorydd Dafydd Roberts12120
Cynghorydd J Arwel Roberts640
Councillor John Arwel Robertsn/an/an/a
Cynghorydd Margaret Murley Roberts660
Cynghorydd Nicola Roberts16110
Cynghorydd Peter S Rogers220
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas970
Cynghorydd Ieuan Williams980
Cynghorydd Robin Wyn Williams14130