Crynodeb presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Cynghorydd Lewis Davies1100
Cynghorydd Richard A Dew14140
Cynghorydd John Griffith23220
Cynghorydd Richard Griffiths16140
Cynghorydd Glyn Haynes20180
Cynghorydd Kenneth P Hughes19190
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE19160
Cynghorydd Vaughan Hughes20200
Cynghorydd Llinos Medi Huws15150
Cynghorydd Aled Morris Jones16150
Cynghorydd Carwyn Jones10100
Cynghorydd R Meirion Jones15140
Cynghorydd Eric Wyn Jones13110
Cynghorydd Gwilym O Jones11110
Cynghorydd Robert Ll Jones11110
Cynghorydd Richard Owain Jones19140
Cynghorydd Alun Wyn Mummery12120
Cynghorydd Bryan Owen13120
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS16160
Cynghorydd Dylan Rees16160
Cynghorydd Alun Roberts18180
Cynghorydd Dafydd Roberts16160
Cynghorydd J Arwel Roberts1290
Cynghorydd Margaret Murley Roberts11110
Cynghorydd Nicola Roberts23120
Cynghorydd Peter S Rogers750
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas10100
Cynghorydd Ieuan Williams14130
Cynghorydd Robin Wyn Williams18170