Crynodeb presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Cynghorydd Lewis Davies12120
Cynghorydd Richard A Dew16150
Cynghorydd John Griffith23230
Cynghorydd Richard Griffiths20120
Cynghorydd Glyn Haynes25190
Cynghorydd Kenneth P Hughes19170
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE24180
Cynghorydd Vaughan Hughes27230
Cynghorydd Llinos Medi Huws18140
Cynghorydd Aled Morris Jones1270
Cynghorydd Carwyn Jones14100
Cynghorydd R Meirion Jones17140
Cynghorydd Eric Wyn Jones17150
Cynghorydd Gwilym O Jones18180
Cynghorydd Robert Ll Jones20160
Cynghorydd Richard Owain Jones20150
Cynghorydd Alun Wyn Mummery14130
Cynghorydd Bryan Owen23170
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS16160
Cynghorydd Shaun James Redmond730
Cynghorydd Dylan Rees20160
Cynghorydd Alun Roberts21180
Cynghorydd Dafydd Roberts22210
Cynghorydd J Arwel Roberts1490
Cynghorydd Margaret Murley Roberts20190
Cynghorydd Nicola Roberts27220
Cynghorydd Peter S Rogers15140
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas1190
Cynghorydd Ieuan Williams15140
Cynghorydd Robin Wyn Williams19180