Crynodeb presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Cynghorydd Lewis Davies1090
Cynghorydd Richard A Dew19180
Cynghorydd John Griffith17160
Cynghorydd Richard Griffiths1380
Cynghorydd Glyn Haynes26210
Cynghorydd Kenneth P Hughes19180
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE25160
Cynghorydd Vaughan Hughes24200
Cynghorydd Llinos Medi Huws21180
Cynghorydd Aled Morris Jones1390
Cynghorydd Carwyn Jones1190
Cynghorydd R Meirion Jones20170
Cynghorydd Eric Wyn Jones12110
Cynghorydd Gwilym O Jones18180
Cynghorydd Robert Ll Jones16120
Cynghorydd Richard Owain Jones17110
Cynghorydd Alun Wyn Mummery16150
Cynghorydd Bryan Owen20130
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS18180
Cynghorydd Shaun James Redmond710
Cynghorydd Dylan Rees14110
Cynghorydd Alun Roberts17130
Cynghorydd Dafydd Roberts17140
Cynghorydd J Arwel Roberts950
Cynghorydd Margaret Murley Roberts18170
Cynghorydd Nicola Roberts20130
Cynghorydd Peter S Rogers14130
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas12100
Cynghorydd Ieuan Williams18170
Cynghorydd Robin Wyn Williams18160