Cynghorydd R Meirion Jones

Profile image for Cynghorydd R Meirion Jones

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Aethwy

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: