Cynghorydd Bryan Owen

Profile image for Cynghorydd Bryan Owen

Plaid: Annibynnwyr Môn

Adran Etholiadol: Bro Aberffraw

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: