Cynghorydd Gwilym O Jones

Plaid: Y Grŵp Annibynnol

Adran Etholiadol: Llifon

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: