Cynghorydd Richard Owain Jones

Profile image for Cynghorydd Richard Owain Jones

Plaid: Y Grŵp Annibynnol

Adran Etholiadol: Twrcelyn

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth cyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Isle of Angley
LL77 7TW

Ffôn:  01407 832314

Ffôn Symudol:  07867 522095

E-bost:  RichardOwainJones@ynysmon.gov.uk

Apwyntiadau pwyllgor

Penodiadau i gyrff allanol

Etholiadau