Cynghorydd Kenneth P Hughes

Plaid: Annibynnwyr Môn

Adran Etholiadol: Talybolion

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: