Cynghorydd Richard A Dew

Plaid: Y Gr┼Áp Annibynnol

Adran Etholiadol: Llifon

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: