Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Canolbarth Môn

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: