Cynghorydd Robert Ll Jones

Profile image for Cynghorydd Robert Ll Jones

Plaid: Annibynnwyr Môn

Adran Etholiadol: Caergybi

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: