Cynghorydd Dafydd Roberts

Profile image for Cynghorydd Dafydd Roberts

Teitl: Is-Gadeirydd y Cyngor

Plaid: Y Gr┼Áp Annibynnol

Adran Etholiadol: Bro Rhosyr

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: