Dr Kay Swinburne ASE

Plaid: Ceidwadwyr

Gwybodaeth ychwanegol

Grwp  Ewropeaidd: Grwp Ewropeaidd Ceidwadwyr a Diwygwyr (ECR)

 

Mae Aelodau o Senedd Ewrop (ASE) yn cynrychioli Cymru gyfan.  Mae pedwar ASE yn eich cynrychioli a gallwch gysylltu ag unrhyw un ohonynt am help a chyngor ar faterion Ewropeaidd.

Gwybodaeth cyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Rhif Ffôn Busnes:  029 20628 685

E-bost:  kayswinburnemep@welshconservatives.com