Mr Derek Vaughan ASE

Plaid: Llafur

Gwybodaeth ychwanegol

Grwp Cynghrair Blaengar y Sosialwyr a’r Democratiaid yn Senedd Ewrop (S&D)

 

Mae Aelodau o Senedd Ewrop (ASE) yn cynrychioli Cymru gyfan.  Mae pedwar ASE yn eich cynrychioli a gallwch gysylltu ag unrhyw un ohonynt am help a chyngor ar faterion Ewropeaidd.

Gwybodaeth cyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Vernon House
39 Rhosddu Road
Wrecsam
LL11 2NS

Rhif Ffôn Busnes:  01978 350052

E-bost:  contact@derekvaughamep.org.uk