Cynghorydd Eric Wyn Jones

Profile image for Cynghorydd Eric Wyn Jones

Plaid: Annibynnwyr Môn

Adran Etholiadol: Bro Rhosyr

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: