Cynghorydd Glyn Haynes

Profile image for Cynghorydd Glyn Haynes

Teitl: Cadeirydd y Cyngor

Plaid: Llafur Cymru

Adran Etholiadol: Caergybi

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: