Cynghorydd Richard Griffiths

Profile image for Cynghorydd Richard Griffiths

Plaid: Y Grŵp Annibynnol

Adran Etholiadol: Twrcelyn

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: