Manylion y penderfyniad

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a’u cynhaliwyd ar y 5ed o Fai, 2021 ac ar y 18fed o Fai, 2021 (ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd) ac fe gadarnhawyd eu bod yn gywir. 

Dyddiad cyhoeddi: 02/06/2021

Dyddiad y penderfyniad: 02/06/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 02/06/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: