Manylion y penderfyniad

Siarad Cyhoeddus

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Roedd Siaradwyr Cyhoeddus mewn perthynas â cheisiadau 7.1, 7.3, 12.4.

Dyddiad cyhoeddi: 06/10/2021

Dyddiad y penderfyniad: 06/10/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 06/10/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion