Manylion y penderfyniad

Applications Arising

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

7.1  FPL/2021/136 - Cais llawn ar gyfer newid defnydd yr adeilad allanol i lety gwyliau ynghyd a'i addasu ac ehangu yn Wylfa, Ffordd Bangor, Benllech.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn groes i argymhelliad y Swyddog gan fod y Pwyllgor o’r farn bod y datblygiad yn cydymffurfio gyda pholisïau cynllunio PCYFF 1, PCYFF 2 A PCYFF 3 ac na fyddai’n arwain at ormodedd o lety gwyliau o fewn yr ardal.

 

(Yn unol â gofynion Cyfansoddiad y Cyngor, gohiriwyd y cais yn awtomatig i’r cyfarfod nesaf er mwyn rhoi cyfle I Swyddogion baratoi adroddiad mewn perthynas â’r rhesymau a roddwyd dros gymeradwyo’r cais).

Dyddiad cyhoeddi: 12/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 12/01/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 12/01/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: