Manylion y penderfyniad

Materion Eraill

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw faterion eraill yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a

Gorchmynion.

Dyddiad cyhoeddi: 12/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 12/01/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 12/01/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion