Mater - cyfarfodydd

Cofnodion

Cyfarfod: 02/02/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion (Eitem 3)

3 Cofnodion pdf eicon PDF 418 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod rhithiol blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 12 Ionawr, 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar y 12fed o Ionawr, 2022 ac fe’u cadarnhawyd fel cofnod cywir.

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod rhithwir blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 12 Ionawr, 2022 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.