Mater - cyfarfodydd

Forward Work Programme

Cyfarfod: 08/02/2022 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (Eitem 12)

12 Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 241 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi’r mân addasiadau i’r Blaen Raglen Waith a gymeradwywyd ar gyfer 2021-22.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg i’w gymeradwyo gan y Pwyllgor a oedd yn cynnwys y Blaen Raglen Waith sydd wedi cael ei diweddaru i adlewyrchu’r newidiadau  o ganlyniad i lwyth gwaith a/neu ffactorau eraill.

 

Penderfynwyd nodi’r mân newidiadau i’r Blaen Raglen Waith diwygiedig ar gyfer 2021-22.