Mater - cyfarfodydd

Ymweliad Safleoedd

Cyfarfod: 27/07/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion (Eitem 4)

4 Ymweliad Safleoedd pdf eicon PDF 185 KB

Cyflwyno cofnodion yr Ymweliadau Safle rhithiol a gafwyd ar 20 Gorffennaf, 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion yr ymweliad safle rhithiol a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf 2022 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion yr ymweliad safle rhithiol a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf 2022 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.