Mater - cyfarfodydd

Ceisiadau Economaidd

Cyfarfod: 02/10/2013 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion (Eitem 8)

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried yn y cyfarfod hwn.

Penderfyniad:

Nid ystyriwyd unrhyw gais economaidd yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

Cofnodion:

Nid ystyriwyd unrhyw gais economaidd yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.