Rhaglen a chofnodion

Ethol Cadeirydd/Is-Gadeirydd, Pwyllgor Trwyddedu - Dydd Iau, 8fed Mai, 2014 4.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Dim wedi ei ddatgan.

2.

Cadeirydd

Ethol Cadeirydd i’r Pwyllgor Trwyddedu.

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd W.T. Hughes yn Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu.

3.

Is-Gadeirydd

Ethol Is-Gadeirydd i’r Pwyllgor Trwyddedu.

 

Cofnodion:

Etholwyd Y Cynghorydd Ann Griffith yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu.