Rhaglen a chofnodion

Ethol Cadeirydd/Is-Gadeirydd, Pwyllgor Trwyddedu
Dydd Mawrth, 15fed Mai, 2018 3.30 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

2.

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd i’r Pwyllgor Trwyddedu.

 

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Nicola Roberts yn Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu.

3.

Ethol Is-Gadeirydd

Ethol Is-Gadeirydd i’r Pwyllgor Trwyddedu.

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Richard O Jones yn Is-Gadeirydd i’r Pwyllgor Trwyddedu.