Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol wedi'i ffrydion'n fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu) - Ethol Cadeirydd/Is-gadeirydd - yn syth ar ôl y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, Pwyllgor Trwyddedu - Dydd Mawrth, 18fed Mai, 2021

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

 

2.

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Trwyddedu.

3.

Ethol Is-gadeirydd

Ethol Is-gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Trwyddedu.