Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol Wedi’i Ffrydio’n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i’r cyhoedd fynychu), Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion
Dydd Mercher, 28ain Gorffennaf, 2021 1.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol Wedi’i Ffrydio’n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i’r cyhoedd fynychu)

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 404 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 7 Gorffennaf, 2021.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ymweliadau Safle pdf eicon PDF 328 KB

Cyflwyno cofnodion yr ymweliad safle cynllunio rhithwir a gynhaliwyd ar 21 Gorffennaf, 2021.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

6.

Ceisiadau Fydd yn Cael eu Gohirio

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Ceisiadau'n Codi pdf eicon PDF 928 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cais am Dy Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Ceisiadau'n Gwyro

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cynigion Datblygu a gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion pdf eicon PDF 455 KB

11.1 LUP/2021/1 - Gweithdy, Tre Wen, Pen Lôn, Niwbwrch

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000I1yhZUAR/lup20211?language=cy

Dogfennau ychwanegol:

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 5 MB

12.1 FPL/2021/92 – Graianbwll, Llanddaniel

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OK4VsUAL/fpl202192?language=cy

 

12.2  FPL/2021/147 – Ysgol Henblas, Llangristiolus

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OKlv8UAD/fpl2021147?language=cy

 

12.3 FPL/2021/86 - The Old Abbey & Abbey Lodge, Ffordd Ravenspoint, Bae Trearddur

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OJvQMUA1/fpl202186?language=cy

 

12.4 FPL/2020/215 – Lôn Lwyd, Pentraeth

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000NACNJUA5/fpl2020215?language=cy

 

12.5 HHP/2021/166 – 21 Stâd Ravenspoint, Bae Trearddur

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OKNlXUAX/hhp2021166?language=cy

 

12.6 FPL/2021/111 – Fferm Penmynydd, Caergeiliog

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OKKzQUAX/fpl2021111?language=en_GB

 

12.7 MAO/2021/21 – Sŵn y Gwynt, Caergybi

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OKtRCUA1/mao202121?language=cy

 

12.8 FPL/2021/112 – Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OKKzgUAH/fpl2021112?language=cy

 

12.9 FPL/2020/234 - 8 Stâd Ddiwydiannol Mona, Mona

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000NAnonUAD/fpl2020234?language=cy

 

12.10  FPL/2019/251/EIA – Cae Mawr, Llanerchymedd

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000Jt7imUAB/fpl2019251eia?language=cy

 

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

Materion Eraill

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol: