Rhaglen a chofnodion

Cyfarfod Rhithiol wedi'i ffrydio'n fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu) - Ethol Cadeirydd/Is-gadeirydd - yn syth ar ôl y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio, Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Dydd Mawrth, 18fed Mai, 2021

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes / Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

2.

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Nicola Roberts yn Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

3.

Ethol Is-gadeirydd

Ethol Is-gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Etholwyr y Cynghorydd Richard O Jones yn Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.