Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol wedi'i ffrydio'n Fyw, Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Dydd Mercher, 6ed Gorffennaf, 2022 1.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol wedi'i ffrydion'n Fyw

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 639 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofonodion y cyfarfod blaenorol rhithiol o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gafwyd ar 15 Mehefin, 2022.

4.

Ymweliad Safleoedd pdf eicon PDF 263 KB

Cyflwyno cofnodion yr Ymweliadau Safle rhithiol fel a ganlyn:-

 

·                     Cofnodion yr Ymweliadau Safle a gafwyd ar 15 Mehefin, 2022.

·                     Cofnodion yr Ymweliadau Safle a gafwyd ar 29 Mehefin, 2022.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Siarad Cyhoeddus

6.

Ceisiadau fydd yn cael ei gohirio

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

7.

Ceisiadau'n Codi pdf eicon PDF 6 MB

7.1 – OP/2021/10 - Tir gerllaw a Tyn y Ffynnon, Llannerch-y-medd

OP/2021/10

 

7.2 – FPL/2021/370 – Chwarelau, Brynsiencyn

 FPL/2021/370

 

 

7.3 – FPL/2021/349 - Caerau,

Llanfairynghornwy

FPL/2021/349

 

7.4 FPL/2021/160 - Bryn Bela, Lon St Ffraid, Bae Trearddur

FPL/2021/160

 

7.5 – FPL/2021/266 - Ffordd Garreglwyd, Caergybi

FPL/2021/266

 

7.6 – FPL/2021/361 – Ysgol y Graig, Llangefni

 FPL/2021/361

 

7.7 – FPL/2021/267 - Plot 13, Pentre Coed, Porthaethwy

FPL/2021/267

 

7.8 - FPL/2021/317 - Cumbria & High Wind, Stryd Fawr , Rhosneigr

FPL/2021/317

 

7.9 – FPL/2022/7 - Parc Carafanau Mornest, Pentre Berw

FPL/2022/7

 

7.10 - FPL/2022/63 - Ocean's Edge, Lon Isallt, Bae Treaddur

FPL/2022/63

 

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

9.

Ceisiadau am Dy Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

10.

Ceisiadau'n Gwyro

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

11.

Cynigion Datblygu a Gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion pdf eicon PDF 384 KB

11.1 – HHP/2022/163 - Tan y Garnedd, Lon Fferam Uchaf, Pentraeth.

HHP/2022/163

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 3 MB

12.1 – VAR/2022/36 – Peboc, Llangefni

VAR/2022/36

 

12.2 – FPL/2022/87 – Ysgol Gynradd Llangaffo, Llangaffo

FPL/2022/87

 

12.3 – VAR/2022/3 – Cae Mawr, Llanerchymedd

VAR/2022/3

 

12.4 – FPL/2021/336 - Canolfan Iechyd Llanfairpwll, Ffordd Penmynydd, Llanfairpwll

FPL/2021/336

 

12.5 – FPL/2022/46 - Tir ger Stad Bryn Glas, Brynsiencyn

FPL/2022/46

 

13.

Materion Eraill

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.