Rhaglen a chofnodion

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw - Ethol Cadeirydd/Is-Gadeirydd, Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Dydd Mawrth, 31ain Mai, 2022

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes / Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb.

 

2.

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd i’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Neville Evans yn Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

3.

Ethol Is-gadeirydd

Ethol Is-gadeirydd i’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Glyn Haynes yn Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.