Cyfarfod

Cyfarfod wedi'i GANSLO, Pwyllgor Penodiadau - Dydd Gwener, 16eg Medi, 2022 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Proposed venue: Cyfarfod Hybrid - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor ac yn Rhithiol trwy ZOOM

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes