Cyfarfod

WEDI'I GANSLO - Ethol Cadeirydd/Is-Gadeirydd, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio
Dydd Mawrth, 19eg Mai, 2020

Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu yn fyw.

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Proposed venue: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518