Cyfarfod

Cyfarfod Blynyddol a Ohirwyd - Cyfarfod wedi'i Ffrydio'n Fyw, Cyngor Sir Ynys Môn - Dydd Mawrth, 31ain Mai, 2022 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

The agenda will be displayed in the week before the meeting

Proposed venue: Council Chamber - Council Offices

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau