Cyfarfod

Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor/Yn rhithwir ar Zoom, Pwyllgor Gwaith - Dydd Mawrth, 29ain Tachwedd, 2022 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

The agenda will be displayed in the week before the meeting

Proposed venue: Council Chamber, Council Offices, Llangefni

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau