Rhaglen

Pwyllgor Grantiau Cyffredinol
Dydd Mawrth, 10fed Gorffennaf, 2012

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Cofnodion pdf eicon PDF 225 KB

Cyflwyno cofnodion y cyfarfod o’r Pwyllgor Grantiau Cyffredinol a gynhaliwyd ar 10 Gorffennaf, 2012.